پيش بينی زلزله از طريق کنترل دائمی الکتريسيته ساکن

Ezzabady Earthquake prediction Method through ELCTROSTATIC Measurment

سلام:

همانطور که ميدانيد  بعضی از حيوانات حد اقل  دقايقی  قبل از وقوع  زلزله در بيشتر موارد  تحت تاثير پديده ای مجهول عکس العمل نشان می  دهند.

اينجانب معتقدم که  کريستالهای موجود دراعماق زمين در جريان  شکست لايه های درونی  تحت  فشار  قرار می گيرند و بدين ترتيب بعضا بر اثر   پديده شناخته شده  پيزو الکتريک از خود الکتريسيته توليد می کنند . 

که اين محصول به نحوی  به روی زمين  ولا يه های هوای مجاور آن منتقل وحيوانات  را متاثر  و به بروز رفتار غير عادی وا می دارد .

لذا شايد پژوهشگران  بتوانند  با  کنترل  مداوم  الکتريسيته ساکن  هوا  در نقاط مورد  نظر   وقوع  زلزله را   پيش بينی  کنند .     

/ 0 نظر / 19 بازدید