# نخبگان

چرا نخبگان واقعی در ایران خانه نشین یا در حاشیه هستند؟

                                       فرهنگ نخبه کشی وپخمه پروری سلام: حتما بسیاری از شما نیزبه این نتیجه رسیده اید که متاسفانه در کشور ما به نخبگان  واقعی ارج گذاشته نمی شود ورتق و ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 22 بازدید