# موقوفات_جامع_الخیرات،_مسجدجامع_یزد

اولین سالگرددرگذشت مرحوم حاجی آقا سیدمصطفی کمال الدینی عزآبادی

تنهاخداست که می ماند مراسم یادبوداولین سالگرد درگذشت ابوی گرامی مرحوم حاجی آقاسیدمصطفی کمال الدینی عزآبادی به علت تقارن با ایام ماه مبارک رمضان ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 39 بازدید