# دستگاه_خودکار_بوجاری_آئرودینامیکی_پسته

دریافت تقدیرنامه ازریاست جمهورمحترم وقت درجشنواره بین المللی خوارزمی سال1368

دریافت تقدیرنامه ازریاست جمهورمحترم وقت در سومین جشنواره بین المللی خوارزمی سال1368 به عنوان مخترع برتربابت اختراع "دستگاه خودکاربوجاری آئرودینامیکی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 35 بازدید