# امانت_خاک

هشتمین سالگرد درگذشت ابرمرد صنعت ایران مرحوم مهندس داریوش خان طهماسبی

  با نثار فاتحه ای به روح پرفتوح شادروان مهندس داریوش خان طهماسبی ابرمرد صحنه سازندگی صنعت ومعدن کشور،ضمن بزرگداشت یاد ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 95 بازدید

پنجمین سالگرد سفرابدی شادروان مرحوم مهندس داریوش خان طهماسبی

تنهاخداست که می ماند گوهر از خاک بر آرند و عزیزش دارند بخت بدبین که فلک گوهرمابردبخاک پنجمین سالگردضایعه فقدان بزرگ مرد عرصه صنعت ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 26 بازدید