# امانت_خاک

هشتمین سالگرد درگذشت ابرمرد صنعت ایران مرحوم مهندس داریوش خان طهماسبی

  با نثار فاتحه ای به روح پرفتوح شادروان مهندس داریوش خان طهماسبی ابرمرد صحنه سازندگی صنعت ومعدن کشور،ضمن بزرگداشت یاد ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 122 بازدید

پنجمین سالگرد سفرابدی شادروان مرحوم مهندس داریوش خان طهماسبی

تنهاخداست که می ماند گوهر از خاک بر آرند و عزیزش دارند بخت بدبین که فلک گوهرمابردبخاک پنجمین سالگردضایعه فقدان بزرگ مرد عرصه صنعت ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 32 بازدید