# امامزاده_سیدرکن_الدین__محمد

اولین سالگرددرگذشت مرحوم حاجی آقا سیدمصطفی کمال الدینی عزآبادی

تنهاخداست که می ماند مراسم یادبوداولین سالگرد درگذشت ابوی گرامی مرحوم حاجی آقاسیدمصطفی کمال الدینی عزآبادی به علت تقارن با ایام ماه مبارک رمضان ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 39 بازدید