ارائه پيشنهاد به دولت جهت حل مشکل مسکن وکاهش بی عدالتی های ناشی از گرانی آن

پیشنهاد درارتباط با زمین ومسکن

مقدمه:

 دو مشكل اساسي که خود زاینده وبرپادارنده مشکلات روبرشد بسیار دیگری است در اجتماع ما  وجود دارد  كه مهمترين و اولين آن مسكن است.
 هر چند كه مشكل دوم  به راه حل  ويژه اي نياز  دارد  ولي  با حل مشكل مسكن به طور بسيار  زيادي  ضعيف مي شود  وشايد با تمهيداتي آن هم انشائالله  حل شود.
من  فعلا به مشكل دوم كاري ندارم و فقط  به مسكن مي  پردازم.
 مسكن  به  عوامل زيادي  وابسته است كه مهمترين  عامل آن  زمين  است.
زمين یکی از  کالاهای  مهم  و لازم زندگي انسان  هاست كه با تلاش  انسان   توليد  نمي شود .
زمين  به  طور  طبيعي  از بدو  خلقت  وجود داشته وجزدرمواردی خاص برای تسطیح به ارزش افزوده انسانی نیازمند نیست .
در اوائل  حكومت  پهلوي  هركس مي  توانست با صرف كمي پول هزاران  هكتار  از زمین های بایر را قانونا  به  ثبت  برساند ودر تملک خود درآورد.
البته آن  زمان زمین غیر کشاورزی ارزش  چنداني  نداشت.
 با  اشتباهات  دولت مردان  ما زمینی که به اعتقاد شیعیان مهر حضرت فاطمه زهرا (س) است به مرور  زمان  به  وضع  فعلي  در آمده  و  اجتماع  ما را  دچار بحران  نموده است.

بلبشوی زمین بازی که توسط عده ای از  خدا بی خبر دامن زده می شود افرادی را به قیمت بد بختی  عده ای دیگر یک شبه میلیاردر می کند.

زمین  های  کشاورزی  حاشیه شهرها  هر روزه از طریق  زد وبندهای اداری  رشوه و ... به زمین های  مسکونی  وتجاری  تبدیل می شوند .
فساد  مالي  ومعنوي رو به  تزاید  اجتماع ما  عمدتا  از  مشكل مسكن  و به  تبع آن  زمين  نشات مي  گيرد.

پیشنهاد:

حكومت اسلامي و انقلابي ایران بايد به طور انقلابي با  تصميم  قطعي  اين بي عدالتي محض را برای همیشه از  اجتماع رفع كند.
دولت اگردرادعای عدالت گستری صداقت دارد بايد تملك همه زمين  هاي غير كشاورزي را فوري قبل ازاقدام صاحبان نفوذ وسرمایه بدون  واهمه از خلایق رانت خوار نورچشمی ها  دانه درشت ها  وغیره در دست  بگيرد.
زمين براي احدا ث مسكن و كارخانه بايد رايگان شود .
هر كس  بايد بسته به ارزش اجتماعي او  و خدمتي كه انجام مي دهد متناسبا براي منزل مسكوني  زمين مناسب رايگان  دريافت  كند.
زمين  براي  احداث  كارخانه و امور تجاري نيز  بايد رايگان  باشد.
بديهي است  انجام اين امر  بايد  با  نظم  و  قانون  خاصي که سریعا  توسط اندیشمندان ونخبگان واقعی تدوین می شود صورت  گيرد  وگر  نه نه تنها  مشكل  حل  نمي شود   بلكه مشكل  ديگري  به مشكلات موجود  اضافه  مي گردد .
كلام آخر  اينكه  دولت  بايد با تصميم اصولي  زمين  را از  وضعيت  سرمايه اي  در آورد.
در اين  صورت  نه  تنها  هزينه  كاذب  فعلي  مسكن( كه فقط  سود آن  عايد  افراد معدودي  مي شود) واقعي مي شود  بلكه سرمايه ها  به  سمت  بورس  و  امور  توليدي  هدايت  ودر  كوتاه مدت  همه حتي  صاحبان  فعلي  زمين  از  بركا ت آن  منتفع  مي گردند .

قابل  ذکر آن که  تا  مشکل زمین ومسکن حل  نشود  امکان  پیشرفتی پایا  واستوار برای ایران  وایرانی  متصور نخواهد بود.

نام دولتی  که کابوس زمین ومسکن را از اجتماع ایران اسلامی برکند تا قیام قیامت  بر تارک تاریخ این مرزو بوم  می درخشد.


/ 0 نظر / 28 بازدید