نظریه جدید در مورد انقراض دایناسورها

نظریه جدید در مورد انقراض دایناسورها

New Theory concerning Dinosaurs Extinction

 

مقد مه :

آخرین نظریه جاری در موردچگونگی نابودی نسل دایناسورها حاکی از آن است که در 65 میلیون سال پیش 2 شهاب سنگ به فاصله  چندهزار سال به زمین برخورد نموده ودر پی آن به علت  نرسیدن  تابش  خورشیدبمیزان کافی به زمین، رشد گیاهان  کاهش وزنجیره تولید مواد غذائی مورد مصرف انواع دایناسور  دچار اختلال   ودر  نتیجه  گونه های متعدد دایناسور ها اعم از(گوشتخوار،گیاهخوار،بزرگ ،کوچک،دریائی،زمینی،هوائی و.......) متدرجا دراثر گرسنگی از صفحه زمین محو ونابود شده اند.

اما کسی تاکنون پاسخ این سئوال را نداده  که  چرا فقط گونه های مختلف  دایناسورها  درپی کمبودغذا  دچار انقراض شده ودیگر جانوران  از این دوران  قحطی  جان به در برده اند؟؟!!!!!

 

نظریه پیشنهادی :

گونه های مختلف  دایناسورها  هرچند از نظر ظاهری با هم  تفاوت های  عمده داشته اند ولی از نظر ژنتیکی

(دی.ان.آ) دارای مشابهت های قابل ملاحظه ای  بوده اند.

لذا احتمال این که زادوولد  انواع  گونه های دایناسوری  در اثر  شیوع  نوعی بیماری  مشترک ناشی از  ویروسی که پر بیراه نیست اگر آن را  ویروس دایناسورخوار بنامیم مختل و  متدرجا نسلشان  منقرض شده باشد غیر منطقی  نخواهد بود.

                                                                                                                                                         

 

/ 0 نظر / 20 بازدید