تاثيرنتایج فعاليت های بشری خصوصاایجاد تغييرات بر پوسته زمين بر دمای هوا

تاثیرنتایج فعالیت های بشری خصوصا تغییرات سطحی زمین بر آب و هوای کره زمین

Impact of human activities  specially interactions on natural earth coverings on Atmosphere

Temperature

عوامل متعددی درتغییرات جوی کره زمین در سال های اخیر تاثیر گذاشته اند که برخی گازهای گلخانه ای را موثرترین عامل  می دانند.

عوامل دیگری  نیز به اعتقاد اینجانب در گرم شدن مقطعی دمای زمین و هوای سطح آن دخالت  دارند که میزان تاثیرآن ها  اگر از گازهای گلخانه ای بیشتر نباشد از آن کمتر نیست. 

عوامل مورد نظرکه تاکنون از چشمها پنهان بوده اند عبارتنداز: 

الف: خیابان ها، جاده ها واتوبان های آسفالته و یا  بتونی

هم اکنون سطح قابل توجهی از کره زمین با پوشش های رو به رشد ساخته بشر که دارای ضریب جذب وانتقال حرارتی بسیار بالاتری از پوشش های طبیعی هستند پوشانیده شده  که این خود در جذب وانتقال انرژی حرارتی تابش های مرئی یا نامرئی خورشید به پوسته زمین  و هوای مجاور آن تاثیر فوق تصوری دارند.

ب: استفاده از سنگ وآجرو بتون وبعضی مواد پلیمری در نمای ساختمان ها

این مواد نیز ضریب جذب و انتقال حرارت بالاتری نسبت به پوشش های طبیعی زمین دارند و بدیهی است در افزایش دمای پوسته و جو دخالتی قابل ملاحظه خواهند داشت. 

ج : به کار گیری رنگ های تیره در نمای ساختمان ها

رنگ های تیره به کار گرفته شده در سطح بیرونی ابنیه  نیزچون موجب جذب و انتقال  حرارت بیشتری نسبت به پوشش های طبیعی زمین می شوند در گرمایش  زمین موثرهستند. 

د : ادوات وتاسیسات فلزی ساخته دست بشر چون وسائل نقلیه موتوری، کارخانجات و موارد مشابه 

وسائلی چون اتومبیل ها، ترن ها ، خطوط راه آهن ، خطوط لوله انتقال مواد نفتی و غیره،

تاسیسات معدن ، پالایشگاه ها و موارد مشابه نیز در امر گرمایش زمین دخالت دارند.

ه : امواج الکترو مغناطیس،خطوط انتقال برق

عبور امواج رو به رشد الکترومغناطیس وسائل ارتباطی  ودیگر ادوات مشابه ساخته  دست بشر از جو خصوصا ابرها گرمای قابل ملاحظه ای تولید می کند که در دراز مدت در گرمایش زمین مشارکت خواهند داشت، گرمای حاصله از خطوط انتقال برق نیزدر این مشارکت سهیم است.

و :  افزایش سطح  کوه ها و تپه ها در اثر فعالیت های معدنی و راه سازی  

بشر با فعالیت های معدنی و راه سازی سطح تماسی وتشعشعی کوه ها و تپه ها را در رابطه  باهوا و تابش های خورشیدی می افزایدکه این خود  متعاقبا میزان دریافت ، انتقال و جذب انرژی حرارتی خورشیدی را روی کره زمین افزایش می دهد.

/ 0 نظر / 25 بازدید