پست های ارسال شده در فروردین سال 1398

علت کاهش نزولات درمناطق کویری وامکان افزایش بارندگی درآنها ( مخصوصاً استان یزد)از طریق برقراری موازنه انرژی حرارتی محیطی

Precipitation increase (Weather modification) in Yazd province through equalization of environmental thermal energy سید مهدی کمال الدینی عزآبادی چکیده مقاله کویر حاوی انواع ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 124 بازدید