پست های ارسال شده در مهر سال 1392

دریافت تقدیرنامه ازهیات محترم داوران جشنواره بین المللی خوارزمی درسال 1377

این اختراع میتواند صنعت دوچرخه سازی را در سطح جهانی متحول سازد ولی متاسفانه کسی ارزش آن را درک نکرد.                                 
/ 0 نظر / 18 بازدید