پست های ارسال شده در تیر سال 1389

پنجمین سالگرد سفرابدی شادروان مرحوم مهندس داریوش خان طهماسبی

تنهاخداست که می ماند گوهر از خاک بر آرند و عزیزش دارند بخت بدبین که فلک گوهرمابردبخاک پنجمین سالگردضایعه فقدان بزرگ مرد عرصه صنعت ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 60 بازدید