پست های ارسال شده در اسفند سال 1385

ارائه پيشنهاد به دولت جهت حل مشکل مسکن وکاهش بی عدالتی های ناشی از گرانی آن

پیشنهاد درارتباط با زمین ومسکن مقدمه:  دو مشكل اساسي که خود زاینده وبرپادارنده مشکلات روبرشد بسیار دیگری است در اجتماع ما  وجود دارد  كه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 49 بازدید