پست های ارسال شده در مرداد سال 1385

باروری مصنوعی ابرها به منظور افزایش نزولات در مناطق کم باران چون استان یزد

باروری مصنوعی ابرها به منظور افزایش نزولات در مناطق  کم باران چون استان یزد Artificial Cloud Seeding   طرح مفید فوق برای اولین ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 43 بازدید