یشنهاد تکراری جهت کاهش آلودگی هوای تهران وبی تفاوتی مسئولین

با سلام :

از سال 1379 تا بحال اینجانب تقریباً هرساله نامه ای را با مضمون ذیل جهت استحضار مسئولین محیط زیست کشور ودیگردست اندرکاران آلودگی هوای تهران ارسال نموده ولی متاسفانه پاسخی سازنده دریافت نکرده ام .

اگر موی من بور وچشمم آبی یا سبز و یا بادامی شکل بود برخوردشان همین میبود؟ آیا همیشه باید خارجی ها  مشکلات ما را ظاهراً رفع کنند؟

نامه زیر آخرین نامه ای ایست که در این باب تقدیم نموده ام و با وجود بحرانی بودن هوای تهران تابحال عکس العملی مشاهده نشده است.                                                                      

                                              بسمه تعالی                                                                                                                            1392/8/1

سرکارخانم دکترمعصومه ابتکار معاونت محترم ریاست جمهور ورئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران

از: سیدمهدی کمال الدینی عزآبادی (پژوهشگر ومخترع ممتاز کشور)

موضوع : مقابله با پدیده وارونگی دما در تهران ودیگر شهرها به منظورکاهش آلودگی هوا مخصوصاً در پاییز  وزمستان

با سلام وتقدیم احترام:

اینجانب با تحصیلات در زمینه مهندسی مکانیک و42 سال  تجربه در داخل وخارج کشور ، مخترع وپژوهشگر ممتاز کشور، طراح پروژه دفاع موشکی تهران در زمان جنگ تحمیلی،طراح اولیه  پروژه باروری مصنوعی  ابرها در استان یزد ،دارای تقدیر نامه مکرر از مقام محترم ریاست جمهوری وهیات داوران در جشنواره بین المللی خوارزمی و...........،که به برکت یکی ازاختراعاتم (دستگاه بوجاری آیرودینامیکی پسته ودیگر دانه های خوراکی) با تقلیل آلودگی  محصول پسته به سم آفلاتوکسین مشکل صادرات آن برطرف  ومعاش بیش  از1000000 نفر فراهم گردیده است برای  مقابله با پدیده  وارونگی دما در تهران ودیگرشهرهای بزرگ که  باعث افزایش آلودگی هوا بویژه در ایام پاییز وزمستان می شود  طرحی نو وانحصاری  تدوین نموده ام.

با توجه به تجارب گذشته منباب حفاظت ازحقوق ناشی از مالکیت معنوی مایلم پس ازکسب اطمینان از حمایت قانونی از حقوق طراح آن را جهت بررسی های لازم درجمع اساتید وخبرگان مطرح تادرصورت تایید علمی وفنی با همکاری سازمان محترم محیط  زیست  ودیگرارگان ها وموسسات مسئول درقالب پروژه ای کوتاه مدت  وزود بازده آن رادرتهران ا جرا نمایم.

استدعا دارم در صورت تمایل وموافقت دستورفرمایید اینجانب را مطلع تا پس از انجام هماهنگی های  لازم در این رابطه اقدام مقتضی معمول گردد.

با ا حترام  وتشکر:  سیدمهدی کمال ا لدینی عزآبادی

 

رونوشت: شورای محترم اسلامی شهرتهران - استانداری محترم تهران ،شهردارمحترم تهران جهت استحضار، همکاری واقدام لازم

آدرس : 

تلفاکس : 

تلفن همراه : 

پست الکترونیک :    ezzabady@yahoo.com  

/ 0 نظر / 175 بازدید