مراسم چهلم درگذست اسپهبد سازندگی ايران شادروان مهندس داريوش خان طهماسبی

 شادروان مهندس داریوش خان طهماسبی بزرگ مرد عرصه سازندگی ایران

 

 صبر بسيار ببايد پدر پير فلک را

تا دگرمادر گيتی چو تو فرزند بزايد

مراسم چهلم درگذشت شادروان  مهندس  داريوش  خان  طهماسبی

در ميان جمع خانواده و بستگان  داغدارآن مرحوم ،کارکنان شرکت های تحت مديريت يا وابسته به آن والامقام،دوستداران آن مرد خير از نقاط مختلف کشور و نيزاهالی شهر کردو بخصوص عشايرايل بزرگ بختياری در تاريخ  پنجشنبه۲/۵/۸۴ در محل آرامگاه آن فقيد سعيد در شهرکرد با شکوه فراوان برگزار شد.

نظم واره  زير  به  همين مناسبت به روح پر فتوح  اين  راد مرد که در همه  عرصه  ها   اعم از سازندگی ،حمايت از  پژوهشگران ،دستگيری از محرومين ومستضعفين و خصوصا"رسيدگی به امورايتام  ومعلولين و ....... يگانه بود تقديم می گردد.

زجا بر خيز طهماسب مديرم

زهر جا آمديم  ما بهر ديدن

هرچندمرگ پايان زندگی است

اما مرگ تو خود آغازديگری است

به ظاهر رفته ای تو  در کناری

جوارمهر و مه بدهراندر پپائی

نام  نيکو زخود گذا شته ای

پس يقين دان که تا ابد مانی

                                                                شهرکرد-  پنج شنبه  ۲/۵/۸۴

/ 1 نظر / 143 بازدید
آلما

خیلی خیلی خیل... باحال بود خدا حافظو بیامرزد