دریافت تقدیرنامه ازجشنواره ونمایشگاه ملی فناوری های آب،خاک ومحیط زیست

            جشنواره ونمایشگاه ملی فناوری های آب ،خاک ومحیط زیست

                 ( تهران- مصلی 26 - 23 خرداد 1394)                    

 

 

 

 

 

 

برای کسب اخباربیشترپیرامون این جشنواره لطفاَ اینجارا کلیک کنید.

/ 0 نظر / 107 بازدید