تامین آب شیرین برای کره زمین

 تامین آب شیرین برای  کره زمین

باسلام:

یکی از مشکلات  دامنگیر بشر کمبود آب شیرین است  که روز بروز شدت بیشتری می  یابد.

متاسفانه در صورت ادامه  وضع موجود درگیری  بعضی کشورهای  همسایه بر سر  آب در آینده ای نزدیک اجتناب  ناپذیر خواهد بود.مناطقی از  خاورمیانه از هم اکنون  چنین چالشهایی را  تجربه  می کنند.

پیشنهاد جهت تامین آب شیرین به میزان کافی

 آب دراقیانوسها  فراوان است  فقط مشکل فقدان آب شیرین به میزان کافی برای  همه نقاط است.

ابرهاکه از تبخیر آب  دریاها واقیانوسها تحت  تاثیر تابش خورشیدبوجود می آیند  منبع آب شیرین  هستند  که متاسفانه بیش از80% آب خود را بر اقیانوسهامی بارند واز دسترس آدمیان دور میکنند.

ابرها را می توان با ایجاد خلاء مصنوعی که از طریق انفجار بمب های مخصوص درجو قابل  حصول است  به نقاط مورد  نظر بر فراز  خشکی ها  وحتی کشورهای مورد نظر  هدایت  تا ببارند، اگر نباریدند باید با روش  هسته زایی  یاتبرید بارورشان سازیم تا بار خودفروگذارند  وزمین تشنه را سیراب کنند.

بدیهی است عملیات ذیربط آسان نیست ولی شدنی است  وآثار اقتصادی واجتماعی ناشی از آن چنان مفید وحیات بخش  که جای  هیچ تردیدی نیست.

 

/ 1 نظر / 5 بازدید