نهمین سالگرددرگذشت اسطوره صنعت ومعدن ایران مهندس داریوش خان طهماسبی

                                      از خاطر دلها نرود یاد تو هرگز

                                ای آن که به نیکی همه جا ورد زبانی

متاسفانه ناباورانه 9 سال از فقدان اسطوره صنعت ایران این مرد خیر ونیک اندیش مرحوم  جناب مهندس داریوش خان طهماسبی گذشت ،ولی یاد ونامش  همیشه در دل بستگان، خویشان، دوستان وآشنایان این نامدار زنده وتا ابد پایدار است. با نثارفاتحه ای به روان پاکش خاطره ونامش را گرامی میداریم .

با  اغتنام از فرصت حاصله بار دیگر سالگرددرگذشت آن بزرگوار را به همسرشان سرکار خانم طهماسبی ، آقازاده هایشان جنابان آقایان خشایارخان،مازیار خان وشهریارخان ودیگربستگان،بازماندگان وعلاقمندان آن مرحوم تسلیت می گویم.

                                                                   سیدمهدی کمال الدینی عزآبادی

                                                                            یزد   -  1393/4/28

/ 0 نظر / 190 بازدید