به ياد شادروان مرحوم مهندس داريوش خان طهماسبی ستاره پرفروغ صحنه سازندگی ايران

سلام دارا:

روز عاشورای حسينی ۱۴۲۷ هجری(۲۰بهمن ماه۱۳۸۴ خورشيدی) است.

جايت در ميان عزاداران جد مظلوم من خالی است.

با توشه ای که دراين دنيا اندوخته ای يقينا با اجداد طاهرينم محشوری .پس

آرام بخواب سردار.

بدان تا دنيا باقی است با TAEZZ می مانی.

تازنده ام در خاطرم پايائی وفاتحه هر شبم برگ سبزی است تحفه درويش.

به يادت هستم ای دارا شب و روز

توئی محبوب دلها ای شب افروز

بخواب آرام در دا ما ن آ ن د شت

که نامت زنده در دنيای وب گشت

تهران ۵ شنبه ۲۰ بهمن ۱۳۸۴

/ 2 نظر / 17 بازدید
بهناز

منو هم تو غم خودتون شريک بدونيد بقای عمر شما باشه

behnaz

سلام ....مرسی که سر زدی....... اپم ...منتظرم بای