آموزش وپرورش درقانون اساسی

نظر به اهمیت آموزش وپرورش  درقانون اساسی بارها در اصول مجزا بدان اشاره وبر رایگان وفراگستری آن تاکید  گردیده است.

شایان ذکرآن که  که هیچ اصلی از  اصول قانون اساسی تعطیل بردارنیست و نمی توان آن را با صدور  بخشنامه وغیره توسط قوه مجریه  یا وضع قانون توسط مقننه تغییر داده یا تعدیل  کرد. تنها راه حک واصلاح اصول موجود یا الحاق اصول جدید به قانون اساسی از طریق پیشنهاد شورای بازنگری  قانون اساسی ،تصویب در مجلس ،تایید مقام رهبری ودر نهایت پذیرش همگانی در همه پرسی است.

اصول ذیربط در امر آموزش وپرورش در قانون اساسی به شرح زیر است.

1- بند 3 اصل3قانون اساسی: آموزش‏ و پرورش‏ و تربیت‏ بدنی‏ رایگان‏ برای‏ همه‏ در تمام‏ سطوح‏، وتسهیل‏ و تعمیم‏ آموزش‏ عالی‏.

2- اصل30 قانون اساسی:دولت‏ موظف‏ است‏ وسایل‏ آموزش‏ و پرورش‏ رایگان‏ را برای‏ همه‏ ملت‏ تا پایان‏ دوره‏ متوسطه‏ فراهم‏ سازد و وسایل‏ تحصیلات‏ عالی‏ را تا سر حدخودکفایی‏ کشور به‏ طور رایگان‏ گسترش‏ دهد.

3- بند1 اصل 43 قانون اساسی:تأمین‏ نیازهای‏ اساسی‏: مسکن‏، خوراک‏، پوشاک‏، بهداشت‏، درمان‏،آموزش‏ و پرورش‏ و امکانات‏ لازم‏ برای‏ تشکیل‏ خانواده‏ برای‏ همه‏.

/ 0 نظر / 185 بازدید