استفاده ازچراغ بجای طپانچه برای شروع مسابقات دو ومیدانی وشنا

Traffic Light instead of Gun sound as athletic matches start alert

 مسابقات دو ومیدانی وشنا با صدای شلیک طپانچه شروع می شود.فاصله  ورزشکاران که هریک در خط یا مکانی ویژه برای شروع مسابقه می ایستند با داور متفاوت است لذا صدای طپانچه را زودتر یا دیرتر می شنوند .

با توجه به سرعت صوت که تقریبا معادل 340 متر درثانیه میباشد(تحت شرایط متعارفی )هر 10 متر فاصله باعث تاخیری حدود 3 صدم ثانیه در شنیدن صدای طپانچه  ومتعاقبابروز عکس العمل در ورزشکار مربوطه  می شود.وبدین ترتیب بدیهی است که ورزشکاران ناخواسته  مسابقه را در زمان های متفاوتی نسبت به  هم شروع می کنند که این مصداق متفاوت بودن  شرایط  وفقدان دقت لازم در زمان سنجی این مسابقات است.

امروزه در مسابقات دو ومیدانی وشنا مدت زمان ناچیزی چون یک هزارم  ثانیه  نیز  در برد وباخت وکسب عنوان موثر است لذا استفاده از صدای طپانچه برای شروع  اینگونه مسابقات روش درست وعادلانه ای نیست.

اینجانب برای رفع این نقیصه برای اولین بار در سطح بین المللی استفاده از علامات  نوری را چون چراغ راهنمایی برای شروع  این مسابقات پیشنهاد می کنم  که عاری از  هر گونه عیب ونقص بوده متضمن یکسانی شرایط برای ورزشکاران وبرقراری  حد اکثر عدالت ممکن است. 

 

/ 1 نظر / 20 بازدید
ورزشکار قدیمی

سلام: آفرین بر شما . یشنهاد بسیار سازنده ای را طرح نموده اید. مطمئن باشید روش پپیشنهادی شما بزودی در سطح جهانی بکار گرفته خواهد شد. موفق باشید