گنجینه علم و فن

ابتکارات واختراعات ، نظرات علمی وفنی

مشارکت در کنترل چاه نفت دریائی شرکت BP واقع درخلیج مکزیک
ساعت ۸:۱۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٥/۱٦   کلمات کلیدی: چاه نفت خلیج مکزیک ،شرکت bp ،نشت نفت ،آلودگی محیط زیست

باسلام:

برحسب فراخوان واستمداد بین المللی اینترنتی شرکت نفت BP درتابستان سال 1389 با توجه به قابلیت های فنی یکی ازاختراعات خویش تحت عنوان "سیستم چندمنظوره هیدروپنوماتیکی" که درجشنواره بین المللی خوارزمی سال 1375 به عنوان تنها اختراع برگزیده مورد تقدیرقرارگرفته ودرکنترل چاه های نفت وگازکاربرد دارد ،نظر به وضعیت اضطراری ذیربط بدون رعایت ملاحظات حقوقی با تاسی به منش اسلامی انسانی روشی را جهت کنترل نشت نفت از چاه دریائی خلیج مکزیک که ضمن ضررهای مالی هنگفت علاوه برسواحل آمریکا محیط زیست دیگرسواحل مجاوررا نیزدرمعرض خطر قرارداده بود پیشنهاد که براساس شواهد غیرقابل انکار موجود عملاً به نحو موفقیت آمیزدر آن رابطه مورد استفاده واقع شده است.

متاسفانه شرکت مذکور تاکنون در قبال این کمک راهبردی فنی دین خود را به طراح اداننموده که البته از مجاری قانونی ودولتی اقدامات لازم درجریان است.