گنجینه علم و فن

ابتکارات واختراعات ، نظرات علمی وفنی

درگذشت شادروان مرحوم حاج آقا هادی تقوی اردکانی
ساعت ٦:٠٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱٢/۱٤   کلمات کلیدی: هادی تقوی اردکانی ،صدرالفضلا اردکانی

هوالباقی

صبح امروز(دو شنبه 1391/12/14 ) مرحوم حاج آقا هادی تقوی اردکانی ازخادمین خوش

نامفرهنگی، برادرزاده شادروانمرحومصدرالفضلای اردکانی پس از یک دوره کوتاه

وناگهانیبیماری رویدرنقاب خاککشید و جمعخانواده ودوستان وآشنایان را عزادار

نمود.روحششاد ویادشگرامی باد.