گنجینه علم و فن

ابتکارات واختراعات ، نظرات علمی وفنی

مخترع برگزیده درسومین جشنواره بین المللی خوارزمی سال 1368
ساعت ٤:٢٢ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/٧/٢٧   کلمات کلیدی: جشنواره بین المللی خوارزمی ،فرآوری پسته ،صادرات پسته ،سم آفلاتوکسین

با سلام وتقدیم احترام:

تقدیرنامه زیر بابت اختراع "دستگاه اتوماتیک تفکیک وبوجاری آئرودینامیکی پسته،غلات حبوبات،دانه های روغنی وموادمعدنی"از مقام محترم ریاست جمهور وقت درطی مراسم سومین دوره جشنواره بین المللی  خوارزمی در بهمن ماه 1368دریافت گردیده است.

توضیحات:                                  

پوک گیری محصول پسته قبل از اختراع این دستگاه بوسیله آب انجام می گردید که محصول حاصله به علت غیر بهداشتی بودن این عملیات وآلودگی آب روستاها  به سم سرطانزای آفلاتوکسین (ناشی از قارچ آسپرژیلوس فلاووس)آلوده ودر خاج از کشور خصوصا اروپا  خریداری نداشت. 

هم اکنون فرآوری محصول پسته کشور به برکت این دستگاه که البته بصورت غیر قانونی درکارگاههای بسیاری درسراسر کشور  از روی نمونه اولیه مشابه سازی می شود بهداشتی تر  وصادرات آن تسهیل وبدین ترتیب  معاش جمعیتی درحدود 2000000 نفر که مستقیم یا غیر مستقیم با این محصول که بعد از نفت ارز آورترین مورد صادراتی می باشدسروکاردارند به  لطف خداوند تامین گردیده است.

شایان ذکر آن که مخترع این دستگاه بیش از 3سال  عمر وبالغ بر30،000،000 تومان دسترنج خود راطی سالهای 65-68 در جهت تکمیل این اختراع و ارائه آن به بازار مصرف هزینه و دریغ وصد افسوس  که  به علت کم لطفی مسئولین وتولیدکنندگان ماشین آلات صنعتی ذیربط بازیافتی نداشته است.

بدیهی است چنانچه مخترع موارد تخلف های معموله در رابطه با این اختراع وپایمال شدن  حقوق ناشی از آن را  از طریق  سازمان  تجارت  جهانی پیگیری نماید خریدوفروش پسته ایران در بازارهای تابع سازمان تجارت  جهانی تخلف محسوب وطبعا صادرات آن دچار مشکلات جدی حقوقی خواهد گردید.