گنجینه علم و فن

ابتکارات واختراعات ، نظرات علمی وفنی

روش جدید آبیاری از طریق ایزولاسیون بستر کشت بمنظور کاهش مصرف
ساعت ۱:۳٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/۱٠/٢٠   کلمات کلیدی: کشاورزی مدرن ،مدیریت مصرف آب ،بهینه سازی مصرف آب ،ژئو ممبرین، ژئوکامپوزیت

New Irrigational Method for saving of Costs,Water and productiviy Increase in arid areas

سلام:

برای کاهش میزان آب مصرفی در امور کشاورزی ونیز تقلیل هزینه های آبیاری درمناطق خشک وکم باران چون یزد روش زیر پیشنهاد می شود.

بدیهی است اجرای  این روش مستلزم تلاش و صرف هزینه  است ولی با  توجه  به اثرات مترتب بر آن زحمات وهزینه ها به نفع کشاورزان ،اجتماع، اقتصاد کلان  کشور و زیست بوم منطقه  درکوتاه مدت جبران میگردد.

کلیات روش جدید پیشنهادی

برای کاهش مصرف  وانرژی وهزینه های آبیاری  در  مناطقی  چون یزد ،رفسنجان که کشاورزی  به آب  پمپاژ شده از  اعماق  زمین وابسته می باشد وچناچه  به دقت  حسابرسی  شود   با توجه  به نیرو ی انسانی درگیر،وقت مصرفی،  یارانه  های  دولتی ،ارزش واقعی انرژی مصرفی،  اثرات  مضر زیست محیطی و...... زیان داشتن آن حتی در مورد محصول ظاهرا سود آور وصادراتی پسته برای اقتصاد  کلان   کشور  بر ملا می شودروش زیر پیشنهاد می شود.

روش اجرایی

بر گرداندن خاک کشاورزی  تا عمق مناسب بسته  به نوع   گیاهان بوته ای مورد کاشت در آن زمین ویا عمق ریشه  درختان میوه وایزوله کردن بستر کشت از  طریق گستردن صفحات پلیمری تخصصی  تحت عنوان ژئو ممبرین (Geomembrane) بارعایت شیب لازم برای جمع آوری  آب اضافی در حین آبیاری  در مخزن پلیمری زیرزمینی با حجم کافی به منظور استفاده مجدد از آن. بدیهی است بعد از  ایزولاسیون کف خاک کشاورزی  به جای خود برگردانده خواهد شد.

توضیحات

- ایزولاسیون کف برای گیاهان بوته ای یکپارچه  است.

- برای درختان می توانیم صرفا به ایزولاسون محدوده پیاز رطوبتی  مناسب  درخت به کمک(گلدان بزرگ ساخته شده ا ز ژئو ممبرین) اقدام  وسپس گلدان ها رابه  مخزن  ذخیره متصل کنیم.شایان  ذکر  آن که درصورت استفاده از این روش گلدان ها از طریق  لوله آبیاری  می شوند.

- امکان استفاده از ماده معدنی ورمیکولیت  نیز  برای بهینه سازی بستر کشت به منظور بهره وری بیشتر از آب وخاک اعم از  گیاهان بوته ای  ویا  درختان میسر است.

- امکان  استفاده از سیستم هوشمند آبیاری در همه این موارد میسر است.

- برای اجرای صحیح عملیات اجرایی در این روش جدید آبیاری لازم است قبل از هر  اقدامی  تعدادی تکنسین  برای  مدیریت امور  اجرایی آن آموزش  داده شده تربیت  شوند.