گنجینه علم و فن

ابتکارات واختراعات ، نظرات علمی وفنی

طرح ابتکاری استفاده از بالن(آنتن شناور ) در امور مخابراتی بويژه شبکه تلفن همراه
ساعت ٩:۱۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٦/٢/٢۳   کلمات کلیدی:

Utilization of Balloon type  Antennas  in Cellular Phone  Communication Systems

در مهرما ۱۳۸۳  به انگیزه کمک به  رفع یا کاهش مشکلات متعدد شبکه تلفن همراه در کشور خصوصا در شهرهای بزرگ (مشکلاتی از قبیل عدم آنتن دهی ـ انسداد کانال ها ـ وجود نقاط کورو......) طرحی را با  عنوان  فوق که در سطح بين المللی نظير نداشت به شرکت محترم مخابرات جمهوری اسلامی ايران پیشنهاد نمودم که پس از پیگیری، ادای توضیحات ودفاعیات مستند ومکرر بالاخره مورد تایید واحد فنی و مهندسی آن شرکت قرار گرفت.

شایان ذکر آن که این طرح ابتکاری و انحصاری جنبه ملی داشت که در صورت توجه مسئولین وثبت در خارج می توانست امور مخابراتی خصوصا شبکه تلفن همراه را در سطح جهانی متحول ساخته ضمن افزایش کارآیی ،حذف کامل نقاط کور ،تقلیل ایستگاه های آنتن ،هزینه های اجرایی ،بهره برداری و تعمیراتی را در رابطه با شبکه تلفن های همراه به نحو غیر قابل  تصوری کاهش دهد وبرای ایران و ایرانی افتخار آفرین گردد.

متاسفانه به علت بعضی کم لطفی ها اینجانب از ادامه پیگیری آن جهت اجرا منصرف و متذکر شدم که دیر یا زود چنین روشی در جهان متداول میشود و ما در حسرت آن باقی می مانیم.

پیش بینی من به حقیقت پیوست و اکنون(درسال ۱۳۸۵) طرحی تقريبا" مشابه در کشور سوییس ظاهرا"توسط يک پژوهشگر ايرانی در دست اجراست که خبر آن بارها  ازطریق جراید و صدا وسیما با بزرگ نمایی و تاکيد بر این نکته که مجری آن یک مهندس ایرانی تبار مقیم خارج  می باشد  پخش گردیده است.

برای خود وکشورم متاسفم و جز اظهار تاسف از حب وبغض ها ،حسادت ها وکوته بينی ها ، خارج گرايی هاکه  امتیازات مترتب  بر این طرح گرانقدر را  که بدوا در ايران مطرح شده بود و مايملک معنوی من به عنوان مخترع آن محسوب می شد با غفلت  نصيب شرکت های  خارجی نمود  ( به نحوی که در صورت به کار گیری  موظف به پرداخت حق لیسانس در مورد آن  هستیم) حرفی برای گفتن  ندارم.

البته این اتفاق  یکی از صد ها نمونه ومشتی از خروار است و متاسفانه این جریان باز هم در امور علمی و تحقیقاتی ساری وجاری است .

اصل اسناد و مدارک مربوطه درواحدهای ذيربط شرکت محترم مخابرات ورونوشت آن نزداينجانب موجود بوده که درصورت لزوم دراختيار قرارخواهد گرفت .