گنجینه علم و فن

ابتکارات واختراعات ، نظرات علمی وفنی

باروری مصنوعی ابرها به منظور افزایش نزولات در مناطق کم باران چون استان یزد
ساعت ۱٠:۱۸ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٥/٥/٢۸   کلمات کلیدی: باروری مصنوعی ابر ،یدورنقره ،تلقیح ابرها ،یرد

باروری مصنوعی ابرها به منظور افزایش نزولات در مناطق  کم باران چون استان یزد

Artificial Cloud Seeding

 

طرح مفید فوق برای اولین بار بعد از انقلاب درسال1360توسط اینجانب در سمینار آب یزد مطرح که با توجه به توضیحات واطلاعات علمی ، فنی واجرائی ارائه شده بسیار مورد توجه قرار گرفت.

علیرغم تائید شفاهی وگاه کتبی مسئولین محترم وقت حتی در رده های بالای کشوری ، مداومت ها وپیگیری های مستمر اینجانب تا سال 1367 در جهت اجرای آن سودی نبخشید.

خوشبختانه در دوره استانداری جناب آقای مهندس بیطرف کوشش های من به بار نشست واعتبارت ارزی و ریالی برای طرح منظورو مقدمات لازم برای اجرای طرح آغاز گردید.

متاسفانه بعد از مدتی به علت اعتماد بیجا به برخی افراد طرح  از مسیر اصلی خود خارج و نهایتا بی مصرف قلمداد وبایگانی شد.

در زمان استانداری جناب آقای مهندس سفید طرح دوباره مطرح وبعد ازطی مراحلی سرانجام فرمان آن به دست روسها سپرده شد که متاسفانه آن چنان که انتظار می رفت ثمری ملموس به دنبال نداشت و بعد از چند سال عملیات اجرائی باروری هوائی درسال های اخیرراکد گردیده بود.

اینک آن چنان که شواهد نشان می دهد به علت خشک سالی های چند ساله یزد مسئولین محترم بازبه فکراجرای مجدد آن افتاده اند که امیدوارم انشاءالله با تلاش مجریان  ولطف خداوند با نتایج سود مندی همراه باشد.

هر چند که به علت بعضی کم لطفی ها چون سابق بنا را بر عدم دخالت دراین زمینه گذاشته بودم ولی با احساس مسئولیت وتعهد اخلاقی ،عشق به یزد ویزدی وآرزوی ایرانی آباد توجه مسئولین امر را به موارد زیر جلب میکنم .

 

 الف: هم چنان که از بدو امر معتقد بودم روس ها در زمینه باروری ابرها آن چنان که تجربیات سالهای اخیر نیز نشان داده است مجرب نیستند.

 

ب : روسیه کشوری است پر باران ، متخصصین آن غالبا با مشکلات ناشی از نزولات زیاد، تگرگ ومه و موارد مشابه دست به گریبان  بوده در رابطه با بر طرف کردن ابر ومه یا مقابله با تگرگ  صاحب نظریه و تجربه هستند.در زمینه باران زائی مصنوعی علیرغم بر خورداری از ادوات و تکنیک های پیشرفته صاحب نظر نیستند.

 

ج: با توجه به خصوصیات غالب ابرهای عبوری از یزد استفاده از روش های حرارتی و احتراقی هوائی در تلقیح ابرها توسط یدور نقره(Pyrotechnic) نه تنها دربیشتر موارد بی فایده می باشد بلکه با پراکندگی ابرها موجبات کاهش شانس باروری طبیعی درآن ها را نیز فراهم می آورد.

 

د: اینجانب برای  باروری مصنوعی ابر ها در منطقه یزد که عمدتا با شرایط خاصی همراه می باشد(بالا بودن ارتفاع پایه ابر،اشباع نبودن به میزان کافی ، فقدان یا پائین بودن میزان هسته های یخی طبیعی) روش های دیگری را در نظر دارم که در صورت تمایل مسئولین بر حسب ابلاغ به استحضار خواهم رسانید.