گنجینه علم و فن

ابتکارات واختراعات ، نظرات علمی وفنی

» علت قلت نزولات درمناطق کویری وامکان افزایش بارندگی در یزد بروش جدید وانحصاری :: ۱۳٩٥/٧/٢٥
» یازدهمین سالروزدرگذشت بزرگمرد صنعت ومعدن ایران شادروان داریوش خان طهماسبی :: ۱۳٩٥/٤/٢۸
» دریافت تقدیرنامه و لوح سپاس ازششمین جشنواره ملی دانائی خلیج فارس(تندگویان) :: ۱۳٩٥/۳/٩
» فهرست اختراعات وابتکارات سیدمهدی کمال الدینی عزآبادی تا تاریخ 1394/4/1 :: ۱۳٩٤/٤/۱٢
» نهمین سالگرددرگذشت اسطوره صنعت ومعدن ایران مهندس داریوش خان طهماسبی :: ۱۳٩۳/٤/٢۸
» حاشیه ای برتعریف نخبگی و ملاک های اشتباه نخبه گزینی بنیادملی نخبگان :: ۱۳٩٢/۱٢/٢٥
» یشنهاد تکراری جهت کاهش آلودگی هوای تهران وبی تفاوتی مسئولین :: ۱۳٩٢/۸/۱٢
» نگرانی رئیس بانک مرکزی از افزایش ارزش ریال :: ۱۳٩٢/٧/۳
» سومین سالگرد درگذشت ابوی ارجمند حاج آقا سید مصطفی کمال الدینی عزآبادی :: ۱۳٩٢/٥/٢۳
» دریافت گواهینامه وکاپ ازفدراسیون بین المللی انجمن های مخترعین(IFIA) :: ۱۳٩٢/٥/۱۳
» دریافت تقدیرنامه ازآقای مهندس زنگنه وزیر نفت وقت بعنوان طراح برگزیده صنایع نفت :: ۱۳٩٢/٥/۱۳
» دریافت تقدیرنامه ازریاست جمهوری وقت بعنوان مخترع برگزیده در جشنواره خوارزمی1375 :: ۱۳٩٢/٥/۱۳
» دریافت تقدیرنامه ازریاست جمهورمحترم وقت درجشنواره بین المللی خوارزمی سال1368 :: ۱۳٩٢/٥/۱۳
» خلاصه رزومه :: ۱۳٩٢/٥/۱۳
» هشتمین سالگرد درگذشت ابرمرد صنعت ایران مرحوم مهندس داریوش خان طهماسبی :: ۱۳٩٢/٤/٢۸
» درگذشت شادروان مرحوم حاج آقا هادی تقوی اردکانی :: ۱۳٩۱/۱٢/۱٤
» سئوالات بی پاسخ از سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان (سمپاد) :: ۱۳٩۱/٤/۱۸
» آموزش وپرورش درقانون اساسی :: ۱۳٩٠/۱٠/٢٧
» اولین سالگرددرگذشت مرحوم حاجی آقا سیدمصطفی کمال الدینی عزآبادی :: ۱۳٩٠/٦/۱۸
» مشارکت در کنترل چاه نفت دریائی شرکت BP واقع درخلیج مکزیک :: ۱۳٩٠/٥/۱٦
» یادی از شادروان مرحوم داریوش خان طهماسبی در ششمین سالروز درگذشت :: ۱۳٩٠/٤/٢۸
» تسهیل وتسریع گردش خون در بدن با روش ساده مبتنی براصول علمی :: ۱۳٩٠/٤/٩
» هشتمین جشنواره ایده های بد و بدتر در( پارک) علم وفن ( آوری) یزد. :: ۱۳٩٠/۱/٢٥
» مخترع برگزیده درسومین جشنواره بین المللی خوارزمی سال 1368 :: ۱۳۸٩/٧/٢٧
» نظریه جدید در مورد انقراض دایناسورها :: ۱۳۸٩/٧/٢٧
» درگذشت ابوی ارجمند مرحوم حاج سیدمصطفی کمال الدینی عزآبادی(مکی) :: ۱۳۸٩/٥/٢٤
» خلاصه شرح احوال هویتی ، تحصیلی ، تجربی ، افتخارات و غیره ( رزومه) :: ۱۳۸٩/٥/٦
» پنجمین سالگرد سفرابدی شادروان مرحوم مهندس داریوش خان طهماسبی :: ۱۳۸٩/٤/٢۸
» آپارتمان سازی وآپارتمان نشینی از نظر اقتصادی واجتماعی مضر است :: ۱۳۸٩/۳/۱۳
» ایده های تقلبی وآبکی در جشنواره هفتم ایده های( پارک) علم وفن (آوری)یزد :: ۱۳۸۸/۱٢/۱۸
» نظریه ناعز"NAEZZ Theory"پیرامون چگونگی تشکیل کائنات :: ۱۳۸۸/۳/۱٧
» استفاده ازچراغ بجای طپانچه برای شروع مسابقات دو ومیدانی وشنا :: ۱۳۸۸/٢/۱٤
» تبدیل جشنواره ایده های برتر به جشنواره ایده های بدوبدتر :: ۱۳۸٧/۱٢/۱۸
» جشنواره ایده های به اصطلاح برتر در پارک علم وفناوری یزد :: ۱۳۸٧/۱٢/۱٢
» فهرست طرح های ابتکاری و اختراعی ( عزآبادی)تا تاریخ1/12/1387 :: ۱۳۸٧/۱٢/۱٠
» روش جدید آبیاری از طریق ایزولاسیون بستر کشت بمنظور کاهش مصرف :: ۱۳۸٧/۱٠/٢٠
» تاسوعا وعاشورای سال 1430 هجری قمری :: ۱۳۸٧/۱٠/۱۸
» ردیاب سه بعدی خودکاروخودگردان خورشیدی :: ۱۳۸٧/۱٠/۸
» چرا نخبگان واقعی در ایران خانه نشین یا در حاشیه هستند؟ :: ۱۳۸٧/۸/۱٦
» تامین آب شیرین برای کره زمین :: ۱۳۸٧/۸/۱۳
» اربعین حسینی سال 1429هجری قمری :: ۱۳۸٦/۱٢/٩
» فهرست طرح های ابتکاری و اختراعی اینجانب تا (۳۱/۲/۱۳۸۶) :: ۱۳۸٦/۳/۱۳
» طرح ابتکاری استفاده از بالن(آنتن شناور ) در امور مخابراتی بويژه شبکه تلفن همراه :: ۱۳۸٦/٢/٢۳
» ارائه پيشنهاد به دولت جهت حل مشکل مسکن وکاهش بی عدالتی های ناشی از گرانی آن :: ۱۳۸٥/۱٢/٥
» يادی از مرحوم مهندس داريوش خان طهماسبی در عاشورای حسينی :: ۱۳۸٥/۱۱/۱۱
» تاسوعا و عاشورای حسينی :: ۱۳۸٥/۱۱/۱۱
» ماه محرم سال ۱۴۲۸ هجری قمری :: ۱۳۸٥/۱۱/۸
» اثرات سوءپاشش مالچ نفتی در جهت تثبیت تپه های شن روان بر محيط زيست :: ۱۳۸٥/۱٠/۱۳
» باروری مصنوعی ابرها به منظور افزایش نزولات در مناطق کم باران چون استان یزد :: ۱۳۸٥/٥/٢۸
» تاثيرنتایج فعاليت های بشری خصوصاایجاد تغييرات بر پوسته زمين بر دمای هوا :: ۱۳۸٥/٥/۱٥
» اولين سالگرد رحلت بزرگ مرد عرصه صنعت و سازندگ ايران :: ۱۳۸٥/٤/۳٠
» افزايش نزولات دربعضی ازمناطق خشک از طريق برقراری موازنه انرژی محيطی :: ۱۳۸٥/٤/۱٩
» معرفی ماده معدنی پولکی شکل و رميکوليت( Vermiculite) :: ۱۳۸٥/٢/۱٩
» به ياد شادروان مرحوم مهندس داريوش خان طهماسبی ستاره پرفروغ صحنه سازندگی ايران :: ۱۳۸٤/۱۱/٢٠
» وضعيت نان در ايران :: ۱۳۸٤/٩/۱٩
» سیستم هشدار دهنده خودکارجهت جلوگیری از انحراف به چپ اتومبیلها در جاده :: ۱۳۸٤/۸/۱
» مقابله با پديده طبيعی وارونگی دما به منظور کاهش آلودگی هوا در شهر های بزرگ :: ۱۳۸٤/٦/٢٠
» مراسم چهلم درگذست اسپهبد سازندگی ايران شادروان مهندس داريوش خان طهماسبی :: ۱۳۸٤/٦/٦
» ضايعه در گذشت ناگهانی بزرگ مرد سازندگی ايران مهندس داريوش طهماسبی :: ۱۳۸٤/٥/۱٢
» سپر ايمنی ضد ضربه برای اتومبيل های سواری و ديگر اتومبيل های سبک :: ۱۳۸٤/۳/٢٩
» نظریه قطعی"طاعز" در مورد چگونگی تولید و توزیع الکتریسیته در ابرهای مولد صاعقه :: ۱۳۸٤/٢/۳۱
» سيستم چند منظوره هيدروپنوماتيک مورد استفاده در امور نفت و گاز، پتروشيمی، آب :: ۱۳۸٤/٢/٢٦
» پيش بينی زلزله از طريق کنترل دائمی الکتريسيته ساکن :: ۱۳۸٤/٢/۱٧
» نظريه جديد در مورد گرم شدن کره زمين تحت تاثير گازهای گلخانه ای :: ۱۳۸٤/٢/٩
» سيستم جديد تعويض دنده دوچرخه :: ۱۳۸٤/٢/٧
» ۱۳۸٤/٢/٦ :: ۱۳۸٤/٢/٦
» فهرست اختراعات و ابتکارات :: ۱۳۸٤/۱/۳۱
» معرفی وشروع ارسال ياد داشت ها :: ۱۳۸٤/۱/۳۱