گنجینه علم و فن

ابتکارات واختراعات ، نظرات علمی وفنی

باروری مصنوعی ابرها به منظور افزایش نزولات در مناطق کم باران چون استان یزد
ساعت ۱٠:۱۸ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٥/٥/٢۸   کلمات کلیدی: باروری مصنوعی ابر ،یدورنقره ،تلقیح ابرها ،یرد

باروری مصنوعی ابرها به منظور افزایش نزولات در مناطق  کم باران چون استان یزد

Artificial Cloud Seeding

 

طرح مفید فوق برای اولین بار بعد از انقلاب درسال1360توسط اینجانب در سمینار آب یزد مطرح که با توجه به توضیحات واطلاعات علمی ، فنی واجرائی ارائه شده بسیار مورد توجه قرار گرفت.

علیرغم تائید شفاهی وگاه کتبی مسئولین محترم وقت حتی در رده های بالای کشوری ، مداومت ها وپیگیری های مستمر اینجانب تا سال 1367 در جهت اجرای آن سودی نبخشید.

خوشبختانه در دوره استانداری جناب آقای مهندس بیطرف کوشش های من به بار نشست واعتبارت ارزی و ریالی برای طرح منظورو مقدمات لازم برای اجرای طرح آغاز گردید.

متاسفانه بعد از مدتی به علت اعتماد بیجا به برخی افراد طرح  از مسیر اصلی خود خارج و نهایتا بی مصرف قلمداد وبایگانی شد.

در زمان استانداری جناب آقای مهندس سفید طرح دوباره مطرح وبعد ازطی مراحلی سرانجام فرمان آن به دست روسها سپرده شد که متاسفانه آن چنان که انتظار می رفت ثمری ملموس به دنبال نداشت و بعد از چند سال عملیات اجرائی باروری هوائی درسال های اخیرراکد گردیده بود.

اینک آن چنان که شواهد نشان می دهد به علت خشک سالی های چند ساله یزد مسئولین محترم بازبه فکراجرای مجدد آن افتاده اند که امیدوارم انشاءالله با تلاش مجریان  ولطف خداوند با نتایج سود مندی همراه باشد.

هر چند که به علت بعضی کم لطفی ها چون سابق بنا را بر عدم دخالت دراین زمینه گذاشته بودم ولی با احساس مسئولیت وتعهد اخلاقی ،عشق به یزد ویزدی وآرزوی ایرانی آباد توجه مسئولین امر را به موارد زیر جلب میکنم .

 

 الف: هم چنان که از بدو امر معتقد بودم روس ها در زمینه باروری ابرها آن چنان که تجربیات سالهای اخیر نیز نشان داده است مجرب نیستند.

 

ب : روسیه کشوری است پر باران ، متخصصین آن غالبا با مشکلات ناشی از نزولات زیاد، تگرگ ومه و موارد مشابه دست به گریبان  بوده در رابطه با بر طرف کردن ابر ومه یا مقابله با تگرگ  صاحب نظریه و تجربه هستند.در زمینه باران زائی مصنوعی علیرغم بر خورداری از ادوات و تکنیک های پیشرفته صاحب نظر نیستند.

 

ج: با توجه به خصوصیات غالب ابرهای عبوری از یزد استفاده از روش های حرارتی و احتراقی هوائی در تلقیح ابرها توسط یدور نقره(Pyrotechnic) نه تنها دربیشتر موارد بی فایده می باشد بلکه با پراکندگی ابرها موجبات کاهش شانس باروری طبیعی درآن ها را نیز فراهم می آورد.

 

د: اینجانب برای  باروری مصنوعی ابر ها در منطقه یزد که عمدتا با شرایط خاصی همراه می باشد(بالا بودن ارتفاع پایه ابر،اشباع نبودن به میزان کافی ، فقدان یا پائین بودن میزان هسته های یخی طبیعی) روش های دیگری را در نظر دارم که در صورت تمایل مسئولین بر حسب ابلاغ به استحضار خواهم رسانید.

 

 


 
تاثيرنتایج فعاليت های بشری خصوصاایجاد تغييرات بر پوسته زمين بر دمای هوا
ساعت ۱٠:٥٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٥/٥/۱٥   کلمات کلیدی:

تاثیرنتایج فعالیت های بشری خصوصا تغییرات سطحی زمین بر آب و هوای کره زمین

Impact of human activities  specially interactions on natural earth coverings on AtmosphereTemperature

عوامل متعددی درتغییرات جوی کره زمین در سال های اخیر تاثیر گذاشته اند که برخی گازهای گلخانه ای را موثرترین عامل  می دانند.

عوامل دیگری  نیز به اعتقاد اینجانب در گرم شدن مقطعی دمای زمین و هوای سطح آن دخالت  دارند که میزان تاثیرآن ها  اگر از گازهای گلخانه ای بیشتر نباشد از آن کمتر نیست. 

عوامل مورد نظرکه تاکنون از چشمها پنهان بوده اند عبارتنداز: 

الف: خیابان ها، جاده ها واتوبان های آسفالته و یا  بتونی

هم اکنون سطح قابل توجهی از کره زمین با پوشش های رو به رشد ساخته بشر که دارای ضریب جذب وانتقال حرارتی بسیار بالاتری از پوشش های طبیعی هستند پوشانیده شده  که این خود در جذب وانتقال انرژی حرارتی تابش های مرئی یا نامرئی خورشید به پوسته زمین  و هوای مجاور آن تاثیر فوق تصوری دارند.

ب: استفاده از سنگ وآجرو بتون وبعضی مواد پلیمری در نمای ساختمان ها

این مواد نیز ضریب جذب و انتقال حرارت بالاتری نسبت به پوشش های طبیعی زمین دارند و بدیهی است در افزایش دمای پوسته و جو دخالتی قابل ملاحظه خواهند داشت. 

ج : به کار گیری رنگ های تیره در نمای ساختمان ها

رنگ های تیره به کار گرفته شده در سطح بیرونی ابنیه  نیزچون موجب جذب و انتقال  حرارت بیشتری نسبت به پوشش های طبیعی زمین می شوند در گرمایش  زمین موثرهستند. 

د : ادوات وتاسیسات فلزی ساخته دست بشر چون وسائل نقلیه موتوری، کارخانجات و موارد مشابه 

وسائلی چون اتومبیل ها، ترن ها ، خطوط راه آهن ، خطوط لوله انتقال مواد نفتی و غیره،

تاسیسات معدن ، پالایشگاه ها و موارد مشابه نیز در امر گرمایش زمین دخالت دارند.

ه : امواج الکترو مغناطیس،خطوط انتقال برق

عبور امواج رو به رشد الکترومغناطیس وسائل ارتباطی  ودیگر ادوات مشابه ساخته  دست بشر از جو خصوصا ابرها گرمای قابل ملاحظه ای تولید می کند که در دراز مدت در گرمایش زمین مشارکت خواهند داشت، گرمای حاصله از خطوط انتقال برق نیزدر این مشارکت سهیم است.

و :  افزایش سطح  کوه ها و تپه ها در اثر فعالیت های معدنی و راه سازی  

بشر با فعالیت های معدنی و راه سازی سطح تماسی وتشعشعی کوه ها و تپه ها را در رابطه  باهوا و تابش های خورشیدی می افزایدکه این خود  متعاقبا میزان دریافت ، انتقال و جذب انرژی حرارتی خورشیدی را روی کره زمین افزایش می دهد.