گنجینه علم و فن

ابتکارات واختراعات ، نظرات علمی وفنی

مقابله با پديده طبيعی وارونگی دما به منظور کاهش آلودگی هوا در شهر های بزرگ
ساعت ٥:٥٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٤/٦/٢٠   کلمات کلیدی:

Confronting with Temperature Inversion

با سلام:

پدیده طبیعی وارونگی دما در بعضی از ایام سال خصوصاپائیز وزمستان در شهرهای  بزرگ موجب افزایش میزان آلودگی هوا می شود و جدا از خسارات مالی عدیده سلامت کودکان وافراد مسن را در معرض آسیبهای جدی  که گاه  غیر قابل جبران است  قرار می دهد .

برای  مقابله  با  این  پدیده  مخرب و زیان آور  تا به  حال در سطح بین المللی  راه  حلی ارائه نگردیده است .

اینجانب از سالها پیش جهت  مبارزه  ومقابله با این پدیده وجلوگیری از ایستائی وضعیت آلودگی  هوا روشی  را  ابداع و جهت  اجرا  به سازمان  محترم محیط زیست  کشور وبعضی از ارگانهای  تابعه آن مکررا" پیشنهاد نموده ام.

تنها چشمداشت من از این سازمان  حمایت  وحفاظت از  حقوق طراح  بود که  متاسفانه بدان  پاسخی  داده  نشد.

اینک ضمن  آرزوی  موفقیت  برای  مدیریت  جدید  این  سازمان  مهم که با  تصمیمات  و اقدامات  بخردانه  خویش می تواند  جان  ومال انسان های شریف این کشور  را  از آسیب های  احتمالی  زیست محیطی  مصون دارد، فرصت را مغتنم شمرده بار دیگر تمایل  خویش را  جهت همکاری  در اجرای  طرح مورد بحث معروض می دارم.

شایان  ذکر آن که  کماکان  انتظار دارم در صورتی  که  طرح  مورد تائید  خبرگان  و اهل  فن  قرار گیرد سازمان  محترم  محیط زیست جمهوری اسلامی  ایران حقوق  قانونی  طراح  را تضمین  و حفاظت  کند.

بدیهی است  این  امر  برای آن سازمان  هیچ  هزینه ای  در  بر  ندارد  وتنها فرصت  طلبان احتمالی  را( که  متاسفانه  آن  چنان که  تجربه  نشان می  دهد وجود دارند) به  علت  حمایت  قانونی این سازمان از  دست اندازی  به این  طرح انحصاری  باز می دارد .

 


 
مراسم چهلم درگذست اسپهبد سازندگی ايران شادروان مهندس داريوش خان طهماسبی
ساعت ۳:٥۱ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٤/٦/٦   کلمات کلیدی:

 شادروان مهندس داریوش خان طهماسبی بزرگ مرد عرصه سازندگی ایران

 

 صبر بسيار ببايد پدر پير فلک را

تا دگرمادر گيتی چو تو فرزند بزايد

مراسم چهلم درگذشت شادروان  مهندس  داريوش  خان  طهماسبی

در ميان جمع خانواده و بستگان  داغدارآن مرحوم ،کارکنان شرکت های تحت مديريت يا وابسته به آن والامقام،دوستداران آن مرد خير از نقاط مختلف کشور و نيزاهالی شهر کردو بخصوص عشايرايل بزرگ بختياری در تاريخ  پنجشنبه۲/۵/۸۴ در محل آرامگاه آن فقيد سعيد در شهرکرد با شکوه فراوان برگزار شد.

نظم واره  زير  به  همين مناسبت به روح پر فتوح  اين  راد مرد که در همه  عرصه  ها   اعم از سازندگی ،حمايت از  پژوهشگران ،دستگيری از محرومين ومستضعفين و خصوصا"رسيدگی به امورايتام  ومعلولين و ....... يگانه بود تقديم می گردد.

زجا بر خيز طهماسب مديرم

زهر جا آمديم  ما بهر ديدن

هرچندمرگ پايان زندگی است

اما مرگ تو خود آغازديگری است

به ظاهر رفته ای تو  در کناری

جوارمهر و مه بدهراندر پپائی

نام  نيکو زخود گذا شته ای

پس يقين دان که تا ابد مانی

                                                                شهرکرد-  پنج شنبه  ۲/۵/۸۴